Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Vznik života

Kniha o evolúcii sa dá zadarmo stiahnuť tu: REVOLÚCIA V EVOLÚCII

 

Bude trvať ešte dlhšie, kým sa Darwinov evolučný omyl aspoň nepostaví na jednu úroveň s teóriou stvorenia a ďalší čas, kým sa príde na to, že to je jeden veľký omyl. Darwin pozoroval správne, že druhy sa vyvíjajú. Teda, napr. že reprodukciou jedincov s určitými dispozíciami je behom generácií možná zmena druhu, napr. šľachtením koní atp. Chybný bol však záver, ktorý z toho vyvodil, teda že sa život takto vyvinul z nejakého zhluku proteínov, enzýmov a neviem čoho vznikla bunka a z nej postupne všetky živé druhy. TO JE OMYL. Netreba zabúdať, že v Darwinovej teórii je jediným činiteľom vývoja ČAS a NÁHODA. To je dôležité, lebo tieto prvky nemajú žiadnu inteligenciu ani kreativitu. Je teda úplne nemožné, aby tak dokonalá bytosť ako človek vznikla náhodou. Evolučná teória sa elegantne vyhýba odpovedi na otázku, čo bolo skôr, vajce, alebo sliepka? A tento problém, na ktorý Darwin nemá odpoveď je platný pre mnohé živočíchy a aj človeka. Na to, aby vznikol človek je potrebné ženské vajíčko a spermia, ale to samo o sebe nestačí, lebo plod sa musí vyvinúť v tele matky! Takže aj keby sa náhodou evolúciou vytvorili, nemali by sa v čom vyvinúť, lebo by už musela v tom čase exitovať matka. Tak aká evolúcia? Ak sa život vyvíjal, tak by to bolo možné jedine tak, ako to Boh definoval v kóde DNA. Je ale nepravdepodobné, že by sa kód DNA sám od seba stával komplikovanejším a vytváral tak nové druhy. Bolo by to ako tvrdenie, že z MS DOS sa evolúciou bez zásahu inteligentnej bytosti môže stať Windows XP a z neho evolúciou Windows 8 atď. Teda pravdepodobnejšie je, že Boh dal pre každý druh vlastnú DNA, teda ich stvoril. Vesmír vznikol veľkým treskom, čo nie je nič iné, ako "slovo" Boha, keď sa z ničoho - z večnosti razom "napchalo" všetko do tohoto časopriestoru za presne Bohom nastavených podmienok a okolností. 

 

 

 


kresťanská reklama

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode