Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Dúhový Pride - Bratislava 2016

V Bratislave sa má konať aj v tomto roku dúhový pochod gay pride - Dúhový pride Bratisalva 2016. Biblia má k otázke homosexuality jasný a nemenný postoj, je to teda názor samotného Boha, nášho stvoriteľa na túto problematiku. Ten istý názor vo svätom písme na otázku homosexuality pretrváva od čias starého zákona až po riadky nového zákona. Satanovou taktikou, ktorú prezentoval aj autor satanskej biblie je aj postupné zotieranie rozdielu medzi dobrom a zlom, predstavovať zlo ako dobro, a my pod rúškom práv menšín lejeme satanovi vodu na mlyn. Homosexuáli hovoria, že sú len iní. To, že žijú v hriechu ešte neznamená, že musia vnucovať tento názor celej spoločnosti, že je to vlastne v poriadku. Nie je! Týmto rozhodli pre večnosť v zatratení. Majú však dvere otvorené, stačí sa toho hriechu zrieknuť a Boh aj ich príjme. Neviem si predstaviť, keby takýto pár vychovával melé dieťa a to by sa podľa vzoru "rodičov" rozhodlo žiť tiež v homosexuálnom zväzku. Tým by zničili nádej na večný život a toto nevinné dieťa by sa ocitlo ich vinou v pekle v zatratení. To nie je ich právo, ako si adoptovať mačiatko z útulku. V hre je zdravý vývin ďalších generácií. Uvediem pár príkladov 1Kor 6,9-10: Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ďalšie zmienky vo svätom písme o tomto hriechu sú napr. v Rim 1,26-27.32; Gn 19,5-7; 1Kor 6,9-10; 1Tim 1,8-11; Lv 20,13; Lv 18,22.29.30.

V pralamente bol prezentovaný účelovo vykonštruovaný príbeh o teplom Jankovi a je to len kopa účelových nezmyslov. Prečítajte si TU rozumné stanovisko k tomuto listu, kde sú uvedené jednoznačné fakty o neopodstatnenosti tohoto prípadu. 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode