Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Desatoro šťastného života

Pápež František prednedávnom publikoval svoje desatoro šťastného života. Môžete si ho prečítať napr TU. Keby taký zoznam robilo 10 ľudí, vzniklo by 10 rôznych zoznamov. V tom pápežovom ako keby niečo chýbalo. Skúste sami spočítať, v koľkých bodoch hovorí o Bohu. Inšpirovalo ma to a preto si dovoľujem priniesť vám moje desatoro šťastného života:

 

1. Pamätaj, že sme tu len dočasne a tvoj pravý domov je v nebi.

Nemal by som sa dať pohltiť týmto svetom tak, že by som si myslel, že po smrti ma už nič nečaká. Až potom sa pre niektorých začne ten pravý život. Ty samozrejme môžeš byť tým šťastlivcom, ak svoj život podriadiš Kristovi, tak On ťa dovedie do nášho nebeského domova, ktorý šiel pripraviť.

 

2. V duši človeka je miesto, ktoré môže zaplniť len Boh.

Darmo sa môžeš snažiť nájsť trvalé potešenie vo veciach tohoto sveta. Nakupovanie, záľuby, sex, rôzne závislosti atď. uspokoja len dočasne. Pravý pokoj v duši nájdeš až v Pánovi. Jn 6,27-29: Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.

 

3. To najlepšie možeš prežiť len tak, že budeš hľadať Pánovu vôľu a plán, ktorý pre teba pripravil.

Niektorí si myslia, že život je náhoda. Pre každého z nás Boh pripravil plán a je už na mne, či ponuku prijmem. Mnohokrát plní túžby tvojho srdca a použije si ťa tak, že aj ty prežiješ plnohodnotný a zmysluplný šťastný život. Buď naplnený Božím duchom a plň vôľu nebeského otca.

 

4. Desatoro od Boha tu nie je preto, aby nás obmedzovalo, ale aby nás chránilo. Nedeľa je Pánov deň.

Takisto, ako dopravné značky chránia účastníkov premávky, tak takou oporou je aj desatoro Božích prikázaní. Siedmy deň tu nie je len na oddýchnutie, ale na zastavenie sa a zasvätenie Bohu. 

 

5. Nebojte sa vydávať svedectvo o Bohu.

Pán Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený." Ži v Kristovi a svojim životom a slovom vydávaj smelo o ňom svedectvo, nehanbi sa za neho. Ak ťa odmietnu, nedaj sa znechutiť, aj nášho Pána odmietali.

 

6. Snažte sa dostať k Bohu tak blízko, ako sa len dá.

Kto z úprimného srdca túži po Pánovi, nájde ho. Denne meditovať nad Božím slovom, tráviť s ním intímne chvíle v tichu a modlitbe.

 

7. Odpusť každému, kto ti ublížil.

Neodpustenie je veľmi, veľmi nebezpečné a môže ohroziť môj večný život. Hovoríš si, ja som spasený Kristovou krvou. To je síce pravda, ale v otčenáši sa modlíme "Pane odpusť nám tak, ako sme odpustili my". Teda, ak ja neodpustím, tak ako keby som Pána prosil "Pane, neodpusti mi, lebo ani ja som neodpustil". Sám Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 6,15: "Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy." ako aj iný príbeh o neodpustení.

 

8. Modlitba čistého srdca má veľkú moc. Modlime sa za svoje potreby, za verejnoprospešné veci a za seba navzájom

Ak nepoznám Boha, modlím sa "Pane, daj sa mi prosím spoznať. Zmiluj sa nado mnou." Pred náročnými situáciami by sme to mali premodliť, aby do toho vstúpil Pán. Boh stvoril svet slovom a preto slovo má veľkú moc. Modlime sa za seba, rodinu, predstaviteľov mesta, môjho zamestnávateľa, vládu, naliehavé spoločenské problémy predkladáme tiež Bohu. Modlime sa za problémy ľudí, ktorí to potrebujú. Za obrátenie a dar viery. Najsilnejšia modlitba je, keď v Ježišovom mene hovoríme priamo k problému a keď v Jeho   mene   prosíme nebeského ocka. Modlime sa bez pochybovania.

 

9. Nebuď ľahostajný a aktívne sa zapájaj do života za Božie kráľovstvo

Ak sa budeme nečinne pasívne prizerať na dianie okolo nás, tak o nás platí podobenstvo o zakopanom talente, lebo podporiť správnu vec svojim stanoviskom môže neozaj každý z nás. Napr. keď je nejaké referendum, podpisová akcia, pochod, alebo vidím neprávosť a nemorálnosť, tak je mojou povinnosťou zareagovať. Taktiež pomáhať modlitebne a finančne projektom budujúcim Božie kráľovstvo. Kresťania by mali svoje 2% venovať kresťanských organizáciám. Keď ja štedro zasejem, Boh to mnohonásobne vráti. 

 

10. Pomáhajme si a žehnajme si navzájom

V Lukášovi 6,28 sa píše: "žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!". Musíme si dať pozor na to, ako hovoríme, aby sme nechtiac nezlorečili ani svojim najbližším slovami ako "Ty si taký ..., nič z teba nebude..., si presne taká istá, ako tvoja mama..., nešikovník, a pod."  Keď pomôžem človeku v núdzi, Pán na mňa vzhliadne, keď budem ja v núdzi.

 

MODLITBA ŠŤASTNÉNO ŽIVOTA

Drahý Pane Ježišu, v tvojom mene sa zriekam všetkého zla, ktoré vo mne, alebo proti mne. Osloboď ma Pane od duchov okultizmu, hoeopatie, nečistoty, závislosti, ...doplň... .Osloboď ma prosím ty, uzdrav moje vnútorné zranenia a pomôž mi odpustiť tým, čo mi ublížili. Naplň ma Svätým Duchom a prežiar ma úplne celého svojou láskou. Chcem byť iba tvoj. Chcem ti podriadiť svoj život. Pomôž mi v tom prosím, ty sám ma veď. Daj mi poznať tvoju vôľu pre môj život a daj mi prosím silu a odvahu splniť hneď a úplne to, čo máš pre mňa pripravené. Daj mi prosím dar rozpoznať tvoj jemný hlas. Pretvor moje srdce podľa srdca tvojho. Chcem sa denne sýtiť tvojim Božím slovom a byť citlivým na tvoje vnuknutia. Nájdem si pravidelne čas na úplné stíšenie a zotrvávanie v tvojej svätej prítomnosti. Daj mi Pane silu aj uskutočniť v mojom živote to, čo si prečítam v biblii. Daj mi pane lásku k tebe, bázeň a múdrosť. Obmy ma tvojou presvätou krvou a očisti ma. Amen.

 

Peter Michalík

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode