Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Modlitba Pána

Toto je modlitba, ktorú nám zanechal sám Pán Ježiš Kristus:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje, 
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. 
Amen.

Citát zo svätého písma, Mt 6,7-13

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. 
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, 
prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa tvoje meno,
príď tvoje kráľovstvo, 
buď tvoja vôľa, ako v nebi, 
tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny, 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode