Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Apoštolské vyznanie viery

Modlitba Verím v Boha

 


Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode