Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Anjel Pána

 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas', Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas', Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...
Oroduj za nás, svätá Božia rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom,
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode