Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Ako sa modliť

TIETO RIADKY TI MÔŽU ZMENIŤ ŽIVOT

_______________________________

 

Prvou podmienkou aby som sa mohol modliť je to, že som už pozval Pána do svojho života a podriedil som mu svoj život. Ak si to sšte neurobil, tak nahlas povedz a precíť každé slovo tejto modlitby:

Drahý Bože, viem, že to čo ma oddeľuje od tvojej svätej prítomnosti, sú moje hriechy, lebo nič nečisté sa nemôže dostať do tvojej prítomnosti. Odpusť mi Pane všetky moje previnenia. Ty si jedinou cestou k nebeskému otcovi. Ty si bol zabitý preto, aby som ja nemusel zomrieť. Ty si zaplatil svojou drahocennou krvou za to, aby mohol byť odpustený každý jeden môj hriech. Ľutujem každý jeden môj hriech a odvraciam sa od nich a ty sám mi pomôž, aby som ťa už neurážal tými istými hriechmi. Pomôž mi prosím žiť čistý život a ukazuj mi veci, ktoré ma od teba oddeľujú. Podriaďujem od teraz svoj celý život tebe. Chcem ti slúžiť s oddaným srdcom. Chcem ti byť poslušný a ísť všade tam, kam ma pošleš a bez námietok urobím vždy to, o čo ma ty Bože požiadaš, hoci by som tomu aj nerozumel v tej chvíli. Chcem ti byť poslušným každý deň Duchu Svätý. Veď ma stále, aby som bol presne taký, ako ma chceš mať ty. Urob ma citlivým na Boží hlas. Chcem ťa každý deň hľadať v čase strávenom v tvojej prítomnosti, v modlitbe a vo svätom písme. Chcem plniť tvoju vôľu, Pane. Pomáhaj mi v tom každý deň. Amen.

Pán ke verný a hriechy odpúšťa (KKC545). Katolíci hriechy vyznávajú aj kňazovi. 

 Ako sa modliť Najprv si musím položiť otázku: Čo je v mojom živote najdôležitejšie? Ak som odpovedal "Boh" a "Vzťah s Bohom" tak je to správne. Druhá otázka znie: Myslím to naozaj vážne? Toto je treba ozaj do hľbky precítiť. Ak je teda naozaj mojou prioritou hlbší vzťah s Bohom, tak si musím uvedomiť, že ma to bude niečo stáť. Čas a úsilie. Keď chcem mať s milovanou osobou vzťah, tak s ňou musím a chcem tráviť čas. A to nie len vtedy, ak v televízore náhodou nič nedávajú. Každý deň. Opakujem a je to azda najdôležitejší princíp, ktorý si musíš vryť do podvedomia. Každý deň strávim čas s Bohom. Pomazanie treba hľadať každý jeden deň. Ak vynechám jeden deň, pretrhne sa niť a už to bude chcieť zasa väčšie úsilie. Ak chceš mať naozaj zmenený život a neuspokojíš sa s priemernosťou a povrchnosťou, tak čítaj ďalej a odhodlaj sa to všetko vykonať. Ak si spokojný so svojim životom, tak prestaň čítať a môžeš sa vrátiť pozerať nejaký bezduchý program v televízore. Najlepšie je modliť sa ráno, aby som celý deň strávil v pomazaní v prítomnosti Ducha Svätého. Možno hovoríš, že ráno vstávaš do práce. Ako som vravel, bude ťa to niečo stáť. Ak to naozaj s Bohom myslíš vážne a nestačí ti povrchný plytký vzťah, tak bude treba posunúť budík. Ak hovoríš, že tebe sa modlí lepšie večer, tak to už nie je ono. Je to ako manna, ktorú treba hľadať každé ráno, lebo vydrží len jeden deň. Teraz už vieme "kedy" a teraz si povieme "ako".

Ako sa modliť ?

Možno si zvyknutý na množstvo modlitieb, ktoré už vieš naspamäť. Nehovorím že sú zlé, ale s nimi sa do hlbokého vzťahu nedostaneš. Ako teda? Poviem vám osvedčený spôsob, ktorý si môžete osvojiť aj vy. 

  1. Poďakujem Hospodinovi za všetko a chválim ho.
  2. Stíšim sa a prizvem osobu Ducha Svätého. 
  3. Najlepšie je sa úplne stíšiť pri adorácii. Keďže my doma nemáme možnosť eucharistickej adorácie, ale Duch Svätý môže prebývať v nás. Adorácia znamená, že len v tichosti pozerám na Kristovu tvár a prežívam jeho blízkozť. Môžem mu len tak povedať "Ľúbim ťa".  Ak si ho neviem zo začiatku dobre predstaviť, môžem si pomôcť obrázkom. Ono si ho ani nemusím predstavovať, lebo po čase ho budem už cítiť. Ide o to v tichosti len vychutnávať Božiu prítomnosť. Nič mu nehovorím, len ho cítim. Myšlienky do hlavy budú prichádzať rôzne. Vtedy si len musím uvedomiť, že teraz mám vyhradený čas pre Ducha Svätého a chcem byť jedine a naplno s ním. Teda myšlienku si uvedomím a vrátim opäť pozornosť na Ducha Svätého. Takáto každodenná tichá prítomnosť s Duchom Svätým ťa začne posväcovať. Treba v tomto adorovaní zotrvať čo najdlhšie. Aj hodinu. Zo začiatku sa dokážeš sústrediť tak na pár minút, no ak vytrváš, bude to zo dňa na deň lepšie.
  4. Potom si viackrát prečítam pozorne nejakú stať zo svätého písma a uvažujem nad tými pasážami textu, ktoré ma najviac zaujali a snažím sa ich aplikovať do svojho každodenného života a pochopiť to, čo mi cez tie slová chce povedať Pán. 
  5. Až potom Pánovi prednášam svoje prosby a nepochybujem o nich, ale ďakujem za ne, ako keby som ich už dostal a dokonca mám takú vieru, že už si to viem živo predstaviť, že Pán vypočul moje modlitby.
  6. Teraz nasleduje bod, ktorý urobím každý večer. Boh vypočuje najskôr modlitbu čistého srdca a Duch Svätý nebude prebývať v hriešnom a neposlučnom človeku. Preto si každý večer rozoberiem detailne svoj deň a prosím Pána, aby mi odhalil veci, čo ma oddeľujú od neho. Prosím Pána o odpustenie. Duch svätý ma bude viesť a pred alebo po hriechu ma bude usvedčovať a pokánie môžem robiť hocikedy, keď ma z toho Duch Svätý bude usvedčovať. Takto sa udržím stále čistým. Hriechy aj vyznám.
 

 

Ak nepočujem Boží hlas v sebe, tak sa musím seba opýtať:
  1. Aký mám nevyznaný hriech?
  2. V čom som neposlúchol Svätého Ducha, keď ma o niečo žiadal?
Aby som počul Božie vnuknutia, tak musím urobiť to o čo ma Duch Svätý požiada. Keď mi hovorí, aby som šiel k susedovi a povedel mu nejakú vec, alebo mu pomohol a ja si to v hlave zdôvodním, že čo by si on pomyslel a tak podobne. Alebo mi Duch svätý povie, aby som dal niekde svoje peniaze a ja to odmietnem, tak sa nemôžem čudovať, že prestane ku mne hovoriť a vzťah sa preruší a nadostanem sa do hlbšieho vzťahu. Teda, keď budem najbližšie vo svojom vnútri počuť jesne hlas Ducha Svätého, ktorý ma bude žiadať, aby som niečo urobil, bez námietok, okúňania a  zdôvodňovania to hneď poslušne urobím. Len takto Duch Svätý zostane v kontakte s nami.
 
 
Dôležitým faktom je, že častokrát naša myseľ obmedzuje Božie pôsobenie. Chce to troška dlhší čas, ale ty si môžeš s Božou pomocou obnoviť myseľ a mať myseľ Kristovu. Chce to opať vytrvalosť a trpezlivosť a ovocie príde.
 
O premene mysle sa dočítaš onedlho tu ...

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode