Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Ako sa modliť ruženec

Podporte prosím chod týchto stránok a ďalších dobrých projektov. Ďakujeme.

Tajomstvá ruženca

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžmme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku. Tu si môžeš stiahnuť a vytlačiť návod s tajomstvami ruženca - ako sa modliť ruženec:

(Klikni na obrázok)

 

Trocha z histórie ruženca: Začalo to už v stredoveku, keď sa modlili žalmy. V 15. storočí Dominik Pruský predložil veriacim mariánsku podobu žaltára (modlitieb 150 žalmov), ktorá pozostávala z 50 modlitieb Zdravas Mária. Postupom času sa k tajomstvám pridali úryvky Ježišovho života z evanjelií. Neskôr sa zo stoviek pasáží z evanjelia vybralo 15 a za pontifikátu pátra Pia sa táto modlitba ponúkla celej cirkvi. V roku 1917 sa na základe Fatimských mariánskych zjavení pridala na záver desiatku modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a v roku 2002 bol pridaný ešte ruženec svetla pápežom Jánom Pavlom II.

 

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu: Na začiatku: "Otče náš...", "Zdravas...", "Verím..."; Pred každým desiatkom: "Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!"; Desiatok (10x opakujeme): "Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!"; Na zakončenie (3x): "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom"

 

Ruženec k Duchu svätému je opísaný v litániách:

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode