Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Ako sa modliť ?

Ako sa modliť? Najprv si musím položiť otázku: Čo je v mojom živote najdôležitejšie? Ak som odpovedal "Boh" a "Vzťah s Bohom" tak je to správne. Druhá otázka znie: Myslím to naozaj vážne? Toto je treba ozaj do hľbky precítiť. Ak je teda naozaj mojou prioritou hlbší vzťah s Bohom, tak si musím uvedomiť ...  TU SA DOČÍTAŠ, AKO SI VYBUDUJEŠ PEVNÝ NÁDHERNÝ VZŤAH S BOHOM -> Ako sa modliť.

Čo je to evolučná teória a ako vznikla? Evolúcia je teória vzniku života na zemi od Charlesa Darwina. Je však táto teória pravdivá? Čítajte tu a dozviete sa prevkapivé zistenia.

 

Moja Biblia

ModlitbA

V menu sú aj liturgické modlitby, kde sú všetky najznámejšie modlitby.
Ďalej modlitba za oslobodenie, uzdravenie, za deti a iné modlitby.

MODLITBA

Modlitba je pre veriaceho človeka veľmi dôležitá. Dostávame sa ňou bližšie k Bohu. Ako sa modliť? Je to ako keď vtáčik máva krídlami. Každá modlitba je ako jedno mávnutie. Ak by prestal mávať krídlami, začal by klesať. Takisto je to aj s nami. Ak zanedbáme modlitbu, náš duchovný život upadá. Môžeme si vyprosovať dobro pre seba, pre ostatných a na nejaký úmysel. Modlitbou môžeme svojimi slovami aj odprosovať, ďakovať, chváliť a oslavovať Boha. Raz za čas si môžeme vyhradiť pre modlitbu dlhší čas a postupne prejsť všetkými týmito fázami modlitby. Modlitba by mala byť vyvážená, teda musíme si nájsť čas spočinúť v tichej adorácii. Kvietky tiež pravidelne potrebujú vlahu a takisto pri modlitbe je veľmi dôležitá pravidelnosť. Je dobré deň začínať, aj končiť s modlitbou. Spoločná modlitba je výborná a vaše deti si na ňu tiež zvyknú, keď sa s nimi budeme modliť. Modlitba je aj ako keď sa pluhom poorie tvrdá zem, je potom mäkká a pripravená. Má navyše aj ochranný účinok, keď sme odolnejší voči pôsobeniu a nástahám zlého. Využívajme aj ďalšie duchovné zbrane, ako almužnu, pôst, sviatosť zmierenia (spoveď) a eucharistiu (sväté prijímanie). Ak máš problém, tak určite nevyhľadávaj pochybnú pomoc u veštíc, liečiteľov, psychotronikov a podobných, ale popros aby sa veriaci za teba modlili a aj ty sám sa modli. Nepotrebuješ vedieť veľké množstvo modlitieb, ale je potrebné modliť sa pravidelne. Tu je pekne napísané o modlitbe. Odhaľ modly, ktoré si si vytvoril a osloboď sa od nich. Modlou môže byť tvoja práca, peniaze, auto, ale aj prehnané glorifikovanie panny Márie, svätých, alebo tvoja záľuba, ktorej venuješ toľko času. Nájdi odhodlanie a prečítaj bibliu za rok. Na stránke mojabiblia.sk si môžeš vybrať niektorý z plánov a prečítať sväté písmo, alebo nejakú časť. Nájdi si tiché miesto a najlepšie aj pevný čas, lebo satan ťa bude od toho odvádzať. Ozaj, a nezabudni sa modliť aj za svoje mesto a za celé Slovensko, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastich, vo vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiách, skrátka, aby bolo kresťanov vidieť. Je to aj Tvoja vec.

LECTIO DIVINA

Lectio divina - Posvätné čítanie. Aj čítanie svätého písma je svojim spôsobom modlitba, lebo cez písmo sa nám Boh prihovára. TU je séria pätnástich kníh lectio divina. KBD vydalo návod na čítanie lectio divina, ktorý je tu. Najlepšie je vyhradiť si pevný čas na modlitbu, napr. ráno si trochu privstať a písmo čítať formou lectio divina: nejaký krátky odsek v biblii si pozorne prečítame. Pri druhom čítaní uvažujeme nad časťou, ktorá nás najviac zaujala. V treťom čítaní sa zameriame na Ježišove slová, príp. na hlavnú myšlienku a meditujeme nad tým, čo z čítaného textu je aktuálne pre mňa osobne a ako to uplatním vo svojom živote. Medzi jednotlivými čítaniami môžeme urobiť krátke pauzy. Potom môžeme pristúpiť ku kontemplácii. Vzbudíme si úmysel byť v Božej prítomnosti a duchovne sa naladíme a asi 15 minút zotrvávame v stave, keď sa stíšime a nemyslíme na nič. Zotrvávame v pôsobení Boha a jednoducho sme v jeho prítomnosti. Samozrejme, že občas sa nejaká myšlienka vynorí, ale nevenujeme sa ani rušivým, ani geniálnym myšlienkam. Môžeš si pomôcť vetou: "Ježišu, milujem Ťa", alebo jednoducho slovkom "Ježiš" a sústrediť sa na dýchanie. Spočiatku to bude ťažšie. Môžme začať s kratším časom a postupne to predlžovať a príp. mať zatvorené oči. Naozaj sa oplatí venovať tomu čas.

BREVIÁR - LITURGIA HODÍN

Čo môžeme niektorým moslimom závidieť, je ich nadšenie pre vieru. Aj my kresťania si môžeme udržať srdce zapálené pre Boha. Kľúčom k tomu je modlitba počas celého dňa. Samozrejme povinnosti nám to celkom neumožňujú, ale je to len otázka vyčlenenia naozaj pár minút pre Boha v našom preplnenom dni. Veľmi odporúčam všetkým modlitbu svojimi slovami priamo zo srdca, alebo modlitbu breviára, ktorý sa dá zakúpiť, alebo aj prezerať v mobile buď priamo online, alebo stiahnuť a potom už na prezeranie nie je potrebné stále pripojenie na internet. Stačí zo stránky breviár.sk stiahnuť liturgiu hodín a zaberie to naozaj pár minút, ale stojí to za to, upevniť si aj takto svoj vzťah s našim stvoriteľom a Pánom.

MODLITBA PÁNA

"Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého, Amen."

ZDRAVAS

"Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, Amen."

SV. RUŽENEC

Mohlo by sa zdať, že sv. ruženec sa modlia babky v kostole pred omšou, aby nejako vyplnili čas,  kým nepríde pán farár, ale nie je tomu tak. Sv. ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch, najmä keď vás trápia myšlienky. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžmme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku. Tu si môžeš stiahnuť a vytlačiť návod, ako sa modliť ruženec > PDF< .

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu: Na začiatku: "Otče náš...", "Zdravas...", "Verím..."; Pred každým desiatkom: "Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!"; Desiatok (10x opakujeme): "Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!"; Na zakončenie (3x): "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom"

sv. Ruženec k Božiemu milosrdenstvu v >M  P3<

sv. Ruženec k Božiemu milosrdenstvu ako kartička na vytlačenie vo formáte >PDF<

sv. Ruženec k Duchu svätému je opísaný tu nižšie v litániách.

LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU - RUŽENEC K DUCHU SVÄTÉMU

Pravidelná modlitba týchto litánií je fantastická. Tu si môžeš stiahnuť a vytlačiť litánie k Duchu svätému >PDF<.

JEŽIŠOVA MODLITBA

Spočíva v meditatívnom vyslovovaní Ježišovho mena, čím sa myseľ nasmeruje na kontempláciu Božej prítomnosti.  Sústredene pravidelne opakujeme: "Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.", pričom sa nesústredím na slová, ale na Božiu prítomnosť. Čotky.

Ježišova modlitba na stiahnutie do mp3 prehrávača: mp3  30 min a druhá verzia mp3  9:44min tretia verzia mp3  15:07min štvrtá verzia mp3  15:21min

RANNÁ MODLITBA

"Ráno vstávam, chválu vzdávam, tebe Bože oddane, svoje srdce tiež ti dávam, k tvojej svätej ochrane. Ako si ma chránil v noci, tak ma chráň po celý deň, buď mi vždycky na pomoci, netkne sa ma hriechu tieň. Daj nech všetko zachovávam, čo mi kážeš zachovať a nech Teba neprestávam, vždy viac a viac milovať."

MODLITBA PRED JEDLOM

Nemusíme sa hanbiť ani prežehnať sa pred jedlom a svojimi slovami poďakovať, napr. "Pane, požehnaj nás i tieto dary, ktoré budeme z Tvojej štedrosti požívať. Amen."

PO JEDLE: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Kresťanksá reklama:

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode