Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

EKnihy

Na tejto stránke si môžete stiahnuť eknihy zadarmo a prečítať si ich na vašom mobile, tablete, alebo na počítači. Eknihy sú bez DRM ochrany a môžete si ich nainštalovať na všetky vaše zariadenia. Väčšina dokáže formát ePub čítať priamo, ale pre čítačku Kindle je potrebné knihy konvertovať podľa tohoto návodu.

Príjemné čítanie :)

KRESŤANSKÉ KNIHY

Horké umučenie nášho Pána Ježiša Krista vo videniach sv. Kataríny Emmerichovej (SK)

Priebeh umučenie nášho Pána Ježiša Krista vo videniach sv. Kataríny Emmerichovej.

 

Gloria Polo - Stála som pri bráne neba a pekla (SK)

Mnohí si myslia o svojej viere a živote, že sú v poriadku. Cítime sa byť katolíkmi. Treba si prečítať príbeh Glorie Polo, ako po zásahu bleskom bola konfrontovaná s príkazmi desatora. Má to šťastný koniec a môže to pomôcť možno aj Vám.

 

Peter Michalík - Revolúcia v evolúcii (SK)

Túto knižku by si mal prečítať každý, najmä však tí, ktorí sú presvedčení o evolučnej teórii. Aj veriacim bude užitočná, lebo ju môžu odporučiť svojej rodine a známym. Môže to zmeniť Váš pohľad na svet a stvorenie.

 

František Saleský - Filotea (SK)

Táto vynikajúca knižka sv. Františka Saleského sa prihovára nám, ktorí žijeme uprostred tohoto sveta a predsa túžime po niečom hlbšom. Ako sa zachovať čistým? Ako bojovať proti pokušeniu? Ako sa priblížiť k Bohu? Na tieto a mnohé iné otázky nájdeme odpovede v tejto malej knižke, ktorá sa nám môže stať sprievodcom v mnohých ťažkých situáciách, cez ktoré budeme v živote prechádzať. >KÚPIŤ<

 

R.A. Torrey - Moc modlitby (SK)

V tejto tenkej knižočke sa dozviete kľúč ku svojmu duchovnému úspechu. Prečo sa snažíme, ale neprichádza k tak očakávanému prielomu. Ak si zvyknete denne sa riadiť tým, čo je napísané v tejto knižke, tak pocítite vy aj vaše okolie zmenu. Určite to stojí za to.

 

Otázky a odpovede na birmovku

Užitočná knižka pre každého, kto sa pripravuje na birmovku. Je tu zhrnuté všetko, čo by mal kandidát na prijatie daru Ducha Svätého vedieť, ale môže byť užitočná pre každého, kto chce mať základy katolíckej viery vždy po ruke.

 

Tomáš Kempenský - Nasledovanie Krista

Niečo pre tých, ktorí chcú úplne kráčať v Kristových šľapajách.

 

John Bunyan - Cesta pútnika

Človek sa po stretnutí s Božim slovom obrátil a túži po záchrane svojej duše. Kniha popisuje nástrahy hriešneho sveta a kresťana, ktorý ich bezpečne prekonáva, no do zatratenia sa dostali niektorí. Čítajte, ako to dopadlo...

 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi

Veľký katechizmus katolíckej cirkvi vo formáte epub.
Teraz je tu k dispozícii nová verzia katechizmu aj s linkami na sväté písmo.

 

Didaché

Didaché je starokresťanské dielo z prvého storočia - Učenie Pána hlásané národom dvanástimi apoštolmi. Jedná sa o najdôležitejší dokument poapoštolskej doby. 

 

Ladislav Simajchl - Duchovní život

Pre duchovnú formáciu laických apoštolov. Môže slúžiť aj ako katechetická pomôcka.

 

Peter Michalík - Starý zákon v kocke

Táto kniha je výbornou pomôckou pre tých, ktorí ešte nečítali starý zákon z biblie, ako aj pre tých, ktorí ho čítali dávnejšie a potrebujú si osviežiť spomienky. Text je členený podľa kapitol, pričom zostručnený obsah každej kapitoly je označený príslušným číslom. Pri sumarizovaní obsahu sa kládol veľký dôraz na to, aby bola zachovaná čo najväčšia vernosť s originálnym textom. Ak teda chcete mať rýchly prehľad o vybraných knihách starého zákona, je táto knižka určená práve pre Vás. (doc)

 

Jan Pavel II - 7x o laikoch

Príhovory pápeža Jána Pavla II prednesené na generálnych audienciách v rokoch 1993 - 1994

 

P. Ing. Aleš Opatrný - Kterak se stát svatým snadno a rychle

O tom, kým človek kresťan ja a kým by sa mal stať.

 

Rick Warren - Zoznam duchovných darov

Bližšie sa zoznámime s darmi, ako kázanie, evanjelizácia, misia, apoštol, vyučovanie, povzbudenie, múdrosť, rozlišovanie a inými.

 

Ladislav Simajchl - Cestou do Emauz

Približne 500 zaujímavých prednášok k nedeliam a ku sviatkom svätých. Veľmi obsiahle dielo. Ku každej nedeli niekoľko prednášok.

 

P. Ing. Aleš Opatrný - Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně

Text, ktorý chce napomôcť hlbšiemu pochopeniu smrti a zmŕtvychvstania pána Ježiša Krista

 

Jan Chlumský - Bůh je láska 

Kniha je určená pre všetkých, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva, alebo jej obnovu. V knihe sa prelína snaha hovoriť k tým, ktorí toho o viere moc nevedia, ako aj k tým poučenejším. Obsahom prípravy nie je len náboženská a duchvná oblasť, ale aj ďalšie oblasti, ktoré k manželstvu patria.

 

Ladislav Simajchl - Sebevýchova k manželství

Tenká knižočka s témami, ktoré dosť zaujímajú mladých.

 

P. Ing. Aleš Opatrný - Cesty k víře

Čítanie pre tých, ktorí chcú svojim blízkym pomôcť na ceste k viere.

 

Josef Sudbarack - Duchovní vedení

Pohľad do duchovného vedenia, ale aj do duchovného života vôbec.

 

P. Ing. Aleš Opatrný - Malá společenství

O otázkach vzniku, vedenia a života malých kresťanských spoločenstiev.

 

P. Ing. Aleš Opatrný - Příprava ke svátosti smíření

Orientácia a inšpirácia tak pre tých, ktorí sa pripravujú ku sviatosti zmierenia po dlhej dobe, ako aj pre tých, ktorí sú ohrození povrchnosťou a rutinou.

 

Ladislav Simajchl - Společně k Bohu

O mravnej výchove dieťaťa v predškolskom veku. Vynikajúca pomôcka pre rodičov a prarodičov k vedeniu detí k Bohu a k dobru. Kniha je písaná veľmi živo, štýlom prístupným ľuďom, ktorí o Pánu Bohu ešte moc nepočuli.

 

Ladislav Simajchl - Rodiče a školáci

Čítanka o výchove detí od školáčikov po študentov

 

Jan Kabeláč - Základy křesťanské víry

Veľmi stručné a jasné vysvetlenie toho, o čo ide v kresťanstve. Je to napísané tak, aby tomu porozumeli aj ľudia, ktorí nevedia o viere vôbec nič.

 

Ladislav Simajchl - Dospívání

Príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Je vhodná pre tých, ktorí sa na sviatosť pripravujú, ako aj pre tých, ktorí prípravu vedú.

 

Ladislav Simajchl - Láska pod lupou

Príprava na manželstvo. Kniha nielen pre tých, ktorí sa pripravujú na manželstvo.

 

EKnihy na stiahnutie zdarma

Všetky eknihy na tejto stránke sú zdrama na stiahnutie a sú bez DRM ochrany.

Kresťanksá reklama:

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode