Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...


Moja Biblia

Nová online biblia  - mojabiblia.sk

Sväté písmo online

Stránka ponúka viac plánov čítania svätého písma, ktoré sa prispoôsobia Vášmu tempu. Môžete ich kedykoľvek začať a kedykoľvek prerušiť, keď Vám niečo súrne príde do toho. 

Veľmi užitočnou je aj možnosť vedľa seba, alebo pod sebou porovnávať jednotlivé verše v rôznych prekladoch. Dokonca tu je aj video sväté písmo a audio biblia. Táto stránka je spracovaná aj ako biblia do mobilu.

Ako vojak v boji potrebuje neustále spojenie s velením, tak aj každý veriaci sa potrebuje denne sýtiť svätým písmom, aby mohol odolať útokom nepriateľa Ef 6,11-18. 

Čo je to evolučná teória a ako vznikla? Evolúcia je teória vzniku života na zemi od Charlesa Darwina. Je však táto teória pravdivá? Čítajte tu a dozviete sa prevkapivé zistenia.

 

Biblia DO MOBILU OFFLINE

Tu je na stiahnutie biblia do mobilu bez potreby stáleho internetového pripojenia, ako offline aplikácie pre všetky mobilné platformy.

BIBLIA DO POČÍTAČA A MOBILU

THE WORD

Zatiaľ asi najlepší program zadarmo na štúdium Svätého písma pre os windows. Je kompletne preložený do Slovenčiny, umožňuje porovnávať jednotlivé preklady, pracovať originálnymi hebrejskými a gréckymi textami, s poznámkami a má výborný vyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje aj nájsť nejaké slová vyskytujúce sa blízko seba (operátor "near"). Obsahuje aj monitorovanie schránky, ktoré zobrazí príslušné verše, keď sa skopírujú do schránky. Jediným obmedzením je, že deuterokanonické časti svätého písma sú v samostatnom module knihy SSVDK, kvôli technickému obmedzeniu programu.

Katolícky preklad Svätého písma pre program TheWord aj s poznámkami, ktoré sú vo Svätom písme:

.........................................

Slovenské prostredie pre TheWord

DAVAR

Biblia do počítača - program DAVAR sa dá stiahnuť tu.

Katolícky preklad svätého písma:

E-SWORD

Program pre windows e-sword:

Stránka, kde sa dá stiahnuť program: e-sword

Sväté písmo pre program e-sword

Po stiahnutí ho treba nakopírovať do c:\program files\e-sword

CROSSWIRE SWORD

Biblia pre Windows: sword, alkitab, bpbible, firebible, swordbible

Biblia pre linux: xiphos, bibletime, bibledesktop, bpbible

Biblia pre Mac OS X: macsword, bibledesktop

 

Tu si over dostupnosť programov crosswire na jednotlivých OS.

Tento dátový súbor je potrebné naimportovať vo vyššie uvedených programoch, ktorý je spoločný pre všetky aplikácie platformy crosswire.org. Obsahuje katolícke sväté písmo:

(linux, mac a win) 

CHM

Sväté písmo pre windows ako .chm súbor (help-file) 

BIBLIA PRE IPHONE

     

Sväté písmo pre iPhone je už dostupné zadarmo v appstore:

BIBLIA PRE IPAD

  

Sväté písmo je možné prehliadať aj iPad-e

BIBLIA PRE ANDROID

  

Sväté písmo pre mobily a tablety na platforme android.

z mobilu klikni tu:

druhá aplikácia:

Aplikácia mysword:

Aplikácia má KJV číslovanie a preto sú deuterokánonické knihy v samostatnom module.

Moduly treba rozbaliť do adresára \mysword\

Kalolícke Sväté  p ísmo a Deuterokánonické knihy

Evanjelický preklad do aplikácie mysword

Roháčkov preklad do aplikácie mysword

BIBLIA PRE WINDOWS PHONE

Slovenské sväté písmo pre smartfóny s windows phone

BIBLIA PRE BLACKBERRY

Slovenské sväté písmo pre zariadenia blackberry:

BIBLIA PRE PALM WEBOS

Slovenské sväté písmo pre zariadeni Palm WebOS:

BIBLIA JAVA

Z JAVA kompatibilného mobilu klikni tu:

BIBLIA PRE SYMBIAN

Z mobilu so symbianom klikni tu:

BIBLIA PRE PDA

Biblia pre elektronické čítačky kníh, napr. do PDA s windows mobile vo formáte prc. Prehliadacie programy sú aj na www.mobipocket.com

SVÄTÉ PÍSMO V PDF

Bible21 v PDF

Sväté písmo v PDF - Nový zákon

Sväté písmo v PDF - Starý zákon

KAMALDULSKÁ BIBLIA

 

TU je stará ručne prepisovaná biblia, ktorú prepísali Kamaldulskí mnísi.

 

OPENSONG

Program zadarmo na premietenie textov piesní a citátov z biblie pomocou projektora. Lepší ako powerpoint. Obsahuje databázu slovenských chválových piesní ako aj textov biblie v katolíckom, evanjelickom a Roháčkovom preklade. Domovská stránka projektu je www.opensong.org a mnoho informácií je na českých stránkach tu.

BIBLIA V EPUB

Roháčkov preklad s menom JHVH

Roháčkov preklad s menom Hospodin

Bible21 vo formáte ePub

BIBLIA DO MOBILU

Tu je k dispozícii na stiahnutie Slovenská biblia do mobilu bez nutnosti stáleho pripojenia k internetu, offline - Go Bible - katolícky, evanjelický, roháčkov a iné preklady. Samozrejme zadarmo. Je to pre telefóny podporujúce JAVA aplikácie. V prípade, že sa celá biblia do mobilu nebude fungovať, skús rozdelené súbory. Ponúkajú aj obmedzené ovládanie na dotykových displejoch. Ak máš mobilný internet, tak jednoducho klikni v mobile na odkazy a program sa nainštaluje sám, príp. z notebooku cez bluetooth. Download:

 

Katolícky preklad (SSV)

Kompletné písmo

Nový zákon a žalmy

Starý zákon 1. časť

Starý zákon 2. časť

 

Evanjelický preklad (ECAV)

Kompletné písmo

Starý zákon 1.časť

Starý zákon 2.časť

Starý zákon 3.časť

Nový zákon

 

Roháčkov preklad (ROH)

Kompletné písmo

Starý zákon

Nový zákon

 

Bible21 (B21)

Kompletné písmo

Starý zákon 1.časť

Starý zákon 2.časť

Nový zákon

 

Český ekumenický překlad (CEP)

Kompletné písmo

Starý zákon 1.časť

Starý zákon 2.časť

Nový zákon

 

Kralická bible (BKR)

Kompletné písmo

 

King James Version (KJV)

Kompletné písmo

Starý zákon 1.časť

Starý zákon 2.časť

Starý zákon 3.časť

Nový zákon

AUDIO BIBLIA MP3 V SLOVENČINE - NOVÝ ZÁKON

Tu je audio biblia aj video sväté písmo pre tých, čo chcú počúvať, alebo pozerať na prednes svätého písma.

 

Vhodné pre slabozrakých a nevidiacich

Bibliu v mp3 si môžeš stiahnuť do svojho prehrávača TU

BIBLIA ONLINE

 

Všetky preklady:     Sväté písmo, Biblia online

 

Pár informácií o svätom písme

Biblia, je najviac vydávanou knihou na svete a právom jej patrí označenie "kniha kníh". Samotný názov "biblia" pochádza z gréckeho slova βιβλία a znamená to - knihy, alebo príbehy.

Štruktúra biblie

Biblia pozostáva z dvoch hlavných častí. Je to starý zákon, alebo stará zmluva, ktorá je zbierkou kníh z doby pred narodením Pána Ježiša Krista. Nový zákon, alebo Nová zmluva sú knihy a listy z čias po narodení Krista.

Starý zákon - Stará zmluva

Starý zákon v katolíckej biblii má 46 kníh. Protestanti k nemu nezahrnuli, tzv. deuterokánonické knihy, ktoré neboli nájdené o originálnom hebrejskom jazyku (video). Starý zákon máme sčasti spoločný so Židmi, tzv. TANAK, ktorý tvoria tri časti:

  • Torah - Tóra - (pentateuch) - päť kníh Mojžišových - Beresheet (Gn), Shemot (Ex), Vayikra (Lv), Bamidbar (Num), Devarim (Dt)
  • Nebiim - proroci - Yehoshua (Joz), Shofetim (Sdc), Shemu'el (1 & 2 Sam), Melakhim (1 & 2 Kr), Yesha'yahu (Iz), Yirmeyahu (Jer), Yechezkel (Ez), Hoshea (Oz), Yo'el (Joel), `Amos (Am), 'Ovadyah (Abd), Yonah (Jon), Mikha (Mich), Nachum (Nah), Havakkuk (Hab), Tzefanyah (Sof), Haggay (Ag), Zekharyah (Zach), Mal'akhi (Mal)
  • Kethubim - spisy - Tehillim (Ž), Mishle (Prís), Iyov (Jób), Shir Hashirim (Pies), Rut (Rút), Ekha (Nár), Kohelet (Kaz), Ester (Est), Daniyel (Dan), `Ezra (Ezd), Nechemyah (Neh), Divre HaYamim (1 & 2 Krn)

Starý zákon - Stará Zmluva - DEJEPISNÉ knihy

Kniha Genezis, Kniha Exodus, Kniha Levitikus, Kniha Numeri, Kniha Deuteronómium, Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha kráľov, Druhá kniha kráľov, Prvá kniha kroník, Druhá kniha kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Machabejcov, Druhá kniha Machabejcov

STARÝ ZÁKON - STARÁ ZMLUVA - Poučné knihy

Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovcova

STARÝ ZÁKON - STARÁ ZMLUVA -Prorocké knihy

Kniha proroka Izaiáša, Kniha proroka Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha proroka Barucha, Kniha proroka Ezechiela, Kniha proroka Daniela, Kniha proroka Ozeáša, Kniha proroka Joela, Kniha proroka Ámosa, Kniha proroka Abdiáša, Kniha proroka Jonáša, Kniha proroka Micheáša, Kniha proroka Nahuma, Kniha proroka Habakuka, Kniha proroka Sofoniáša, Kniha proroka Aggea, Kniha proroka Zachariáša, Kniha proroka Malachiáša

Nový Zákon - Nová Zmluva

V Novej Zmluve sú zachytené udalosti od narodenia Pána Ježiša Krista. Sú to štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, Pavlove a iné listy a knihu uzatvára Zjavenie apoštola Jána. Evanjelium je dobrá zvesť. Mnohé proroctvá zo starého zákona, ktoré sa vzťahovali na príchod mesiáša sa naplnili práve v Novej Zmluve. (Naplnené proroctvá)

NOVÝ ZÁKON - NOVÁ ZMLUVA - EVANJELIÁ

Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána

NOVÝ ZÁKON - NOVÁ ZMLUVA - Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

NOVÝ ZÁKON - NOVÁ ZMLUVA - LISTY

Pavlove listy: List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list TimotejoviDruhý list Timotejovi, List Títovi,  List Filemonovi. Ostatné listy: List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list

NOVÝ ZÁKON - NOVÁ ZMLUVA - Zjavenie

Zjavenie apoštola Jána - Apokalypsa

VYHĽADÁVANIE VO SVÄTOM PÍSME - KONKORDANCIA

Na stránke mojabiblia.sk je prehľadné a rýchle vyhľadávanie vo svätom písme. Je možné vyhľadávať podľa výrazov, alebo podľa biblických súradníc.

Kresťanksá reklama:

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode