Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

REFERENDUM 2015

Médiá sa snažia cirkev vykresliť ako spiatočnícku obludu a to je smutné. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí sa neboja hájiť hodnoty zdravého rozumu. Kultúra sa mení a hranice normálnosti sa posúvajú až za hranu únosnosti. Našťastie je tu niečo, čo je nemenné - slovo Boha, stvoriteľa, ktoré nám nechal v biblii. Nie je dôležité, ako ľudia posúvajú latku toho, čo sa považuje za normálne, ale dôležité je to, aký názor má na to Boh, náš stvoriteľ, pred ktorým bude raz stáť každý!

Pozrime sa teda do Božieho slova na pár veršov, ako to vidí Boh:

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
1Kor 6,9.10;

Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký.
Gn 18,20;

Áno, Boh je láska a miluje každého a chce, aby bol každý spasený. Kto však nepríjme Pána Ježiša Krista a nepodriadi mu svoj život, neuzrie Božie kráľovstvo. Teda ak homosexuáli nebudú konať pokánie a neodvrátia sa od svojich hriechov, ich osudom je večné trápenie. Toľko Božie slovo. Boh nezničil Sodomu a Gomoru preto, lebo nemiloval tých ľudí. Boh to urobil preto, aby sa tento zhubný kvas nešíril ďalej. A my si to teraz demokraticky sami volíme.

Boh nestvoril na počiatku dvoch mužov, alebo dve ženy, ale pekne pár a tak je to normálne a prirodzené. A tak to má byť. Kto by pochyboval o Božom stvorení, nech si najprv prečíta www.evolutionrevolution.eu

Bolo by smutné pozerať sa na to, aký homosexuálna dvojica dá príklad adoptovanému dieťaťu. Je to začiatok devastujúceho morálneho úpadku. Osud takéhoto dieťaťa bude vďaka nesprávnemu vzoru naveky spečatený. Tragédia.

Ďalším neblahým dôsledkom registrovaných partnerstiev je to, že úloha materstva sa posunie do roviny vynosenia mláďaťa. Dvaja geji si najmú ženu, ktorá im vynosí dieťa. Úloha matky sa degraduje na úlohu kvočky, ktorá vynosí zárodok a po zaplatení ho odovzdá a už ho nikdy neuvidí. Z dieťaťa sa stáva tovar. Toto je hodnota života? Na city matky sa nikto nepýta. A čo city dieťaťa, keď sa opýta, kto je jeho biologická matka a bude ju chcieť spoznať. Smutné. V prípade lesieb sa úloha otca a muža stavia do roviny plemennéno býka, keď je dobrý akurát tak na poskytnutie genetického materiálu. Psychológovia potvrdili, že chlapci si počas vývoja berú vzor z otca. Aký vzor budú mať nasledujúce generácie mužov vychovávaných lesbami? Samotní muži vychovávaní lesbami to odmietajú. Čaká nás pekný zmätok.

Takže to nie je le o práve gejov na lásku, keď chcú byť spolu. Je to vytvorenie zmätku v celej spoločnosti. To nie je právo, ako keď si chcem adoptovať mačiatko z útulku!

Nech Boh dá, aby referendum bolo úspešné.

Teda ak nechcete, aby sa vaše deti, alebo vnúčatá hrali v škôlke s plyšovými penismi a vagínami, ako sa to deje TU, tak by sme mali všetci jasne vyjadriť svoje NIE!

Modlite sa za to a hlavne príďte aj so svojimi blízkymi 7. februára ukázať, že Vám nie je osud Vašich detí a Slovenska ľahostajný.

Zdá sa Vám toto normálne? Kedysi keď to niekto nakreslil na stenu, tak tieto neslušnosti zmazali a teraz je to vo Švédskej verejnoprávnej televízii a púšťa sa to deťom <video>. Kde sa podel zdravý rozum? Kam sa až satanovi podarí dohnať túto spoločnosť?

JEŽIŠ KRISTUS

Ježiš Kristus nie je postava z minulosti, On je stále živý! Po umučení, keď vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a sedí po pravici Boha Otca. Ježiš Kristus je synom živého Boha. Je to duchovná bytosť a čo je na tom najlepšie, môžme s ním mať osobný vžťah. On nás bude po našej smrti posudzovať náš život a vzťah s ním. 

 

neprehliadni stránku s videami

Na čo žijem?

Boh Ťa volá

Mnohí ľudia si žijú svoj život, uponáhľaní, zahľadení do všednosti a úplne zabudli, že každý jeden z nás sa po skončení pozemského života postaví pred nášho stvoriteľa a Pána. Hovoria, že na Boha budú mať dosť času, keď budú starí. No, Poznám ľudí, čo sa toho nedočkali a išli do večnosti bez vzťahu s Ježišom a bez neho prežijú večnosť v trápení. Práve teraz je čas rozhodnúť sa hľadať Boha. Oplatí sa to :) lebo iba znovuzrodení budú v Pánovej radosti. Svätosť nie je nadosiahnuteľná, apoň sa o ňu snaž. Volaj na Boha a poď k nemu taký aký si. Veď On chce len tvoju lásku. Nečakaj a začni kráčať k namu, začni hneď ...

Zamysli sa

Všetci sme Bohom stvorení. Aj keď je rozšírený názor, že život a človek vznikol náhodou samovoľne zlučovaním chemických prvkov, tak je to asi tak pravdepodobné, ako tvrdenie, že windows vista môže vzniknúť postupne z pár kilobajtov kódu náhodou bez zásahu inteligentnej bytosti v priebehu niekoľkých miliónov rokov. Bez prítomnosti inteligencie (stvoriteľa) je jedinou možnou príčinou všetkého náhoda a je nemožné, aby takýto dokonalý organizmus ako človek vznikol náhodou. Vezmite si do úvahy počiatok, teda vhodné podmienky a príslušné chemické prvky niekde v mláčke na zemi a na druhej strane výsledok - inteligentnú bytosť s mnohými precízne nastavenými regulačnými mechanizmami, so samoliečiacou schopnosťou a fascinujúcou schopnosťou reprodukcie. Keď si predstavíte z čoho by malo vzniknúť čo pričom jedinou tvorivou silou je náhoda, tak je to úplne nemožné. DVD o tom, kde vedci potvrdzujú túto teóriu je v menu témy. Možno si presvedčený, že po smrti už predsa nič nie je. Určite si pozri prvé video v menu video, je to fascinujúce. Boh nám tu nechal Bibliu, v ktorej sú Mojžišove a Kristove prikázania, aby nás samých chránili a aby bol svet pre všetkých krajší. Sú tu dve veci, ktoré nás od Boha oddeľujú a pre ktoré strádame - hriech a pýcha. Malý hriech otvára cestu väčšiemu a každým hriechom dávame zlému nad sebou určitú moc a po čase si ani neuvedomíme, že zlo čo nás postihlo, môže byť toho následkom. Boh má rád pokorných a pyšným odporuje. Keď zhrešíme, môžme to vyznať a oľutovať Lk 15,11-32 lebo Kristus je našou spásou a prijať to, že on už sa obetoval za naše hriechy. Keď poprosíš Krista, aby sa stal tvojim osobným spasiteľom a pánom, budeš už jeho a začne ti postupne meniť život. Boh má s každým svoj plán, keď sa budeš snažiť žiť podľa neho a vyhýbať sa hriechu Jn 8,3-11, bude to to najlepšie, čo môžeš urobiť. Je dobré urobiť si ráno predsavzatie, že sa budem vyhýbať hriechu, ako aj večerné spytovanie svedomia. Blahoslavení sú tí, ktorí plnia Božiu vôľu. Ježiš sa utiahol zavčasu ráno, alebo večer na tiché miesto modliť sa, aby poznal vôľu Boha otca. Takisto aj nám Boh najlepšie zjaví svoj plán v modlitbe a pri čítaní svätého písma. Modliť sa môžeme ustálené modlitby, alebo svojimi slovami. Viac nájdeš v menu modlitby. Čo je však najdôležitejšie, je pravidelnosť. Ak si zvykneme na modlitbu a čítanie biblie každý deň, budeme citlivejší na jemný Boží hlas. Získame väčšiu dôveru a v ťažkých časoch budeme istejší a životné situácie budeme ľahšie znášať. Ježiš je jedinou cestou k Bohu, ktorý nás nesmierne miluje. Nedajme sa oklamať budhizmom, islamom a inými cestami, ktoré nevedú k Bohu. Pre spasenie je potrebné uveriť v Ježiša, odpustiť všetkým a úprimne oľutovať hriechy. Oplatí sa vydať mu svoj život, aby sme nemuseli ľutovať, keď sa raz postavíme pred Boží trón. Nie je predsa jedno, ako sa počas tohoto života pripravím Mt 7,13-14 a kde strávim večnosť.

kresťanská reklama

Biblia do mobilu bude s vami všade na cestách. Certifikované pelety s maximálnou čistotou a tým je zaručené kvalitné spaľovanie. eurohranoly predaj, cena používajú sa na výrobu okien a dverí v celej Európe. Sväté písmo skrýva Božie tajomstvá a je na nás, aby ich biblia vydala a my sme objavili krásu a hĺbku Božieho slova. Citáty z biblie sú výberom tých najznámejších pasáží zo svätého písma, aby ste ich nemuseli prácne vyhľadávať. Video biblia a audio biblia je niečo pre tých, ktorí chcú Božie slovo počúvať. Čo je to Darwinova evolučná teória a ako vznikla? Evolúcia je teória vzniku života na zemi od Charlesa Darwina. Je však táto teória pravdivá? Čítajte tu a dozviete sa prevkapivé zistenia.

Vyhľadávanie

Meniny na web
Liturgický kalendár
 

Translate this page to your language

www.tvlux.sk

POČÚVAJTE VAŠE OBĽÚBENÉ RÁDIO

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode